Treasurystatuut VRU

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio Utrecht
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Treasurystatuut VRU
Citeertitel Treasurystatuut VRU
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  3. Wet financiering decentrale overheden
  4. Regeling schatkistbankieren decentrale overheden
  5. Besluit leningvoorwaarden decentrale overheden
  6. Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2023 vervangt het Treasurystatuut VRU zoals in werking getreden op 3 januari 2019

07-11-2022

bgr-2023-851

Onbekend.