Organisatieverordening gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 24-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Organisatieverordening gemeente Hellendoorn 2023
Citeertitel Organisatieverordening gemeente Hellendoorn 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp ambtelijke organisatie
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening komt in de plaats van de Organisatieverordening gemeente Hellendoorn 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2023 Nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-367136

2023-008963