Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente De Bilt 2024

Geldend van 22-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Bilt
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente De Bilt 2024
Citeertitel Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente De Bilt 2024
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-08-2023 nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-359059

Onbekend.