Marktreglement Weert 2023

Geldend van 18-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Weert
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Marktreglement Weert 2023
Citeertitel Marktreglement Weert 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Marktreglement voor de gemeente Weert.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-08-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-356329

Onbekend.