Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Almere

Geldend van 16-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Almere
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Almere
Citeertitel Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Almere
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-08-2023 nieuwe regeling

03-08-2023

gmb-2023-355092

Onbekend.