Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Geldend van 11-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Culemborg
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-2023 nieuwe regeling

11-07-2023

gmb-2023-351369

Onbekend.