Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 29-12-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023
Citeertitel Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
Indeling regeling Beleidsregel
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  3. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2023 wijziging paragraaf 5.1 en bijlage 2

12-12-2023

gmb-2023-562714

2023-023195
05-08-2023 29-12-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-345740

2023-014039