Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023

Geldend van 05-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023
Citeertitel Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hellendoorn 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-08-2023 nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-345737

2023-014039