Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen 2021

Geldend van 10-08-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Wageningen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen 2021
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Wageningen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a, derde lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2023 01-01-2021 nieuwe regeling

12-12-2022

gmb-2023-344861

Onbekend.