Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Hardinxveld-Giessendam

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hardinxveld-Giessendam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Hardinxveld-Giessendam
Citeertitel Verordening adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. afdeling 17.2 van de Omgevingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 Nieuwe regeling

26-01-2023

gmb-2023-342110

Onbekend.