Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Terschelling 2023

Geldend van 04-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Terschelling
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Terschelling 2023
Citeertitel Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Terschelling 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet
  2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  4. Boetebesluit socialezekerheidswetten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2021 gemeente Terschelling.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2023 nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-340714

Onbekend.