Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit Wmo 2023-1 Gemeente Sittard-Geleen

Geldend van 02-08-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-03-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Sittard-Geleen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit Wmo 2023-1 Gemeente Sittard-Geleen
Citeertitel Besluit Wmo 2023-1 gemeente Sittard-Geleen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet
  2. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit Wmo Sittard-Geleen 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-08-2023 01-03-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-338821

Onbekend.