Regeling vervallen per 18-01-2024

Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen

Geldend van 01-09-2023 t/m 17-01-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Emmen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen
Citeertitel Subsidieregeling funderingsonderzoek bodemdaling gemeente Emmen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2023 18-01-2024 nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-337069

Onbekend.