Algemeen mandaatbesluit Voorst 2023

Geldend van 29-07-2023 t/m heden

Intitulé

Algemeen mandaatbesluit Voorst 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst;

gelet op de Gemeentewet en hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

het Algemeen mandaatbesluit Voorst 2023 vast te stellen.

Artikel 1

Het algemeen mandaatstelsel is vastgelegd in het Algemeen mandaatbesluit Voorst 2023, zoals vastgesteld op 4 juli 2023, met nummer 319410.

Ondertekening

Twello, 4 juli 2023

Lisette Wolbers, secretaris

Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester