Beleid social return on investment (SROI) Krimpenerwaard

Geldend van 28-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Krimpenerwaard
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleid social return on investment (SROI) Krimpenerwaard
Citeertitel Beleid social return on investment (SROI) Krimpenerwaard
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Notitie Social Return on Investment 2018 e.v. gemeente Krimpenerwaard.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2023 nieuwe regelingen

11-07-2023

gmb-2023-332468

Onbekend.