Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023

Geldend van 28-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasdriel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023
Citeertitel Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Maasdriel 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Vrijwillig Ouderenwerk gemeente Maasdriel 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2023 nieuwe regeling

18-07-2023

gmb-2023-332032

Onbekend.