Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023

Geldend van 27-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023
Citeertitel Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Voorst 2023
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

12-06-2023

gmb-2023-329434

287035