Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorst 2023

Geldend van 27-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Voorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorst 2023
Citeertitel Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorst 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie gemeente Voorst 2023
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2023 01-01-2023 nieuwe regeling

12-06-2023

gmb-2023-329237

287072