1 e WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2023. Hilversum

Geldend van 25-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hilversum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling 1 e WIJZIGING AANWIJZINGSBESLUIT BELASTINGAMBTENAREN 2023. Hilversum
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2023-36619

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2023 aanwijzingsbesluit

18-07-2023

gmb-2023-327854

Onbekend.