Regeling vervallen per 01-01-2024

Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe

Geldend van 01-01-2024 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Vallei en Veluwe
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
Citeertitel Waterschapsverordening Waterschap Vallei en Veluwe
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 78, eerste lid, van de Waterschapswet
  2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 01-01-2024 nieuwe regeling

22-11-2021

wsb-2023-9084

Onbekend.