Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Zeewolde 2023

Geldend van 22-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeewolde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Zeewolde 2023
Citeertitel Beleidsregels toepassing Wet Bibob gemeente Zeewolde 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 3. Alcoholwet
 4. Wet op de kansspelen
 5. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 6. Huisvestingswet 2014
 7. Algemene plaatselijke verordening Zeewolde
 8. Aanbestedingswet 2012
 9. Subsidieverordening 2012 gemeente Zeewolde
 10. Jeugdwet
 11. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester. Deze regeling vervangt de Beleidsregel toepassing Wet Bibob gemeente Zeewolde 2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2023 nieuwe regeling

11-07-2023

gmb-2023-322164

V312