Volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023

Geldend van 22-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heemstede
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023
Citeertitel Volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2023 nieuwe regeling

11-07-2023

gmb-2023-321106

1188390