Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht

Geldend van 20-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Maastricht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht
Citeertitel Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-2023 nieuwe regeling

10-07-2023

gmb-2023-316913

Onbekend.