Verordening doelgroepen woningbouw Nijmegen

Geldend van 18-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nijmegen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening doelgroepen woningbouw Nijmegen
Citeertitel Verordening doelgroepen woningbouw Nijmegen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 1.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
  4. artikel 7ad van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2023 Nieuwe regeling

12-07-2023

gmb-2023-313363

Raadsbesluit d.d. 12 juli 2023, nr. 34/2023