Besluit van de raad van Woerden houdende een Verordening voor jeugdhulp gemeente Woerden 2023 (Verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2023)

Geldend van 18-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Woerden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de raad van Woerden houdende een Verordening voor jeugdhulp gemeente Woerden 2023 (Verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2023)
Citeertitel Verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 2.9 van de Jeugdwet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  4. artikel 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2023 nieuwe regeling

06-07-2023

gmb-2023-312917

Onbekend.