Aanwijzingsbesluit gebruik stranden Goeree-Overflakkee

Geldend van 19-07-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebruik stranden Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee;

overwegende dat dat het gewenst is om uit een oogpunt van openbare orde, veiligheid en milieu de geldende regels omtrent het gebruik van de stranden te actualiseren;

gelet op de artikelen 2:23b, tweede lid, 2:23e, eerste lid, sub e, 2:23g, 2:23h, derde lid, onder b, 2:23j, onder c, en 2:23k van de Algemene plaatselijke verordening Goeree-Overflakkee 2020;

besluiten vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit gebruik stranden Goeree-Overflakkee.

Artikel 1 Vuur (artikel 2:23b, tweede lid, Apv)

Als plaatsen waar het krachtens een door de burgemeester afgegeven ontheffing is toegestaan een vuur aan te leggen, te voeden of te onderhouden worden aangewezen:

 • a.

  het Noordzeestrand tussen de kilometerpalen 11.25 en 11.50;

 • b.

  het Noordzeestrand tussen de kilometerpalen 14.00 en 14.25;

 • c.

  het Noordzeestrand tussen de kilometerpalen 19.00 en 19.25.

Artikel 2 Kite-, wind- en golfsurfsport (artikel 2:23e, eerste lid, sub e, Apv)

 • 1. Als plaats waar het verboden is de wind- of golfsurfsport te beoefenen of een wind- of golfsurfplank op het strand te brengen wordt aangewezen het Noordzeestrand en de Noordzee direct langs het strand tussen de kilometerpalen 3.00 en 11.50 en tussen de strandopgangen 13a en 15.

 • 2. Als plaats waar het verboden is de kitesurfsport te beoefenen of een kiteboard op het strand te brengen wordt aangewezen het Noordzeestrand en de Noordzee direct langs het strand tussen:

  • a.

   kilometerpaal 3.00 en strandopgang 7;

  • b.

   strandopgang 9 en de grens met de gemeente Schouwen-Duiveland;

  een en ander zoals weergeven op bijlage 1.

Artikel 3 Vaartuigen (artikel 2:23g Apv)

 • 1. Als plaatsen waar het verboden is zich te bevinden met een vaartuig, worden aangewezen:

  • a.

   de Noordzee direct langs het strand met een breedte van honderd meter gemeten vanaf de laagwaterlijn, gelegen tussen strandopgang 0 en de grens met de gemeente Schouwen-Duiveland;

  • b.

   het Noordzeestrand, gelegen tussen strandopgang 0 en de grens met de gemeente Schouwen-Duiveland.

 • 2. Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:

  • a.

   vaartuigen van de met strandbewaking of het redden van drenkelingen belaste instanties;

  • b.

   vaartuigen die zich via de kortste route begeven van of naar de trailerhelling in de havenkom aan de zeezijde van de Brouwersdam.

Artikel 4 Windaangedreven wagens (artikel 2:23h, derde lid, onder b, Apv)

Als strandgedeelte waar het verbod om het zich in een karretje of wagen door een meerlijnsvlieger of een zeil te laten voorttrekken niet van toepassing is, aan te wijzen:

 • a.

  het Noordzeestrand tussen strandopgang 15 en de grens met de gemeente Schouwen-Duiveland;

 • b.

  het Noordzeestrand tussen de strandopgangen 7 en 9;

een en ander zoals weergegeven op bijlage 1.

Artikel 5 Vliegeren (artikel 2:23j, onder c, Apv)

Als plaatsen waar het gedurende het gehele jaar is toegestaan om op het strand te vliegeren met meerlijns bestuurbare vliegers worden aangewezen:

 • a.

  het Noordzeestrand tussen strandopgang 15 en de grens met de gemeente Schouwen-Duiveland;

 • b.

  het Noordzeestrand tussen de strandopgangen 7 en 9;

een en ander zoals weergeven op bijlage 1.

Artikel 6 Honden (artikel 2:23k , derde lid , Apv)

Als plaatsen waar het tijdens het badseizoen tussen 10.00 en 19.00 uur verboden is een hond aanwezig te hebben worden aangewezen:

 • a.

  het Noordzeestrand tussen strandopgang 4 en 5;

 • b.

  het Noordzeestrand tussen strandopgang 13a en 15;

een en ander zoals weergeven op bijlage 2.

Artikel 7 Intrekking oude besluiten

Ingetrokken worden de volgende besluiten:

 • a.

  Besluit beperkte plaatsen waar het is toegestaan vuur aan te leggen, te voeden of te onderhouden Goeree-Overflakkee;

 • b.

  Besluit beperking dieren op het strand Goeree-Overflakkee;

 • c.

  Besluit beperking kite-, wind- en golfsurfen e.d. Goeree-Overflakkee;

 • d.

  Besluit beperking overlast op het strand Goeree-Overflakkee;

 • e.

  Besluit beperking plaatsen waar het is toegestaan zich met een vaartuig te bevinden Goeree-Overflakkee.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit gebruik stranden Goeree-Overflakkee.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 11 juli 2023 door

burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee,

secretaris, burgemeester,

W.M. van Esch mr. A. Grootenboer-Dubbelman

Bijlage 1 – Overzichtskaart aanwijzingsbesluiten strandactiviteiten

afbeelding binnen de regeling

Bijlage 2 – Overzichtskaart honden op het strand

afbeelding binnen de regeling