Beleidsregel handhavingsstrategie omgevingsrecht Zuid-Holland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidsregel handhavingsstrategie omgevingsrecht Zuid-Holland
Citeertitel Beleidsregel handhavingsstrategie omgevingsrecht Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp openbare orde en veiligheid, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 nieuwe regeling

20-06-2023

prb-2023-8011

Onbekend.