Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel

Geldend van 25-05-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overijssel
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel
Citeertitel Regeling Europese Landbouwsubsidies 2023-2027 Overijssel
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu, maatschappelijke zorg en welzijn, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2024 paragraaf 10

21-05-2024

prb-2024-6979

Onbekend.
20-04-2024 25-05-2024 paragraaf 5, artikel 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9, 2.5.10, 2.5.11, 2.5.12, 2.5.13

16-04-2024

prb-2024-5493

2024-009874
23-03-2024 20-04-2024 hoofdstuk 1, 2, paragraaf 7, artikel 1.9a, 2.8.5, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7, 2.7.8, 2.7.9, 2.7.10,

19-03-2024

prb-2024-3866

2024-006838
21-10-2023 23-03-2024 paragraaf 4, artikel 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, bijlage 1

10-10-2023

prb-2023-12175

2023-051007
15-07-2023 21-10-2023 nieuwe regeling

11-07-2023

prb-2023-8010

Onbekend.