Mandaatregeling college en burgemeester Opmeer

Geldend van 13-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Opmeer
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatregeling college en burgemeester Opmeer
Citeertitel Mandaatregeling college en burgemeester Opmeer
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Mandaatregeling gemeente Opmeer 2017. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-2023 nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-303370

22.0017000