Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Geldend van 11-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Veiligheidsregio IJsselland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
Citeertitel Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023 nieuwe regeling

20-04-2023

bgr-2023-701

Onbekend.