Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Ameland

Geldend van 10-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Ameland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Ameland
Citeertitel Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Ameland
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Financiën en economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 231 van de Gemeentewet
  3. artikel 244 van de Gemeentewet
  4. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. artikel 65 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2023 Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-298251

Onbekend.