Besluit van gedeputeerde staten houdende vaststelling Addendum ARBIT-2022 Provincie Zeeland

Geldend van 08-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zeeland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit van gedeputeerde staten houdende vaststelling Addendum ARBIT-2022 Provincie Zeeland
Citeertitel Addendum ARBIT-2022 Provincie Zeeland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp Economie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit vaststelling Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2022 (ARBIT-2022)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2023 01-07-2023 Nieuwe regeling

27-06-2023

prb-2023-7736

340496