Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, houdende regels over Verordening Woonlening gemeente Den Helder 2023

Geldend van 07-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Den Helder
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder, houdende regels over Verordening Woonlening gemeente Den Helder 2023
Citeertitel Verordening Woonlening gemeente Den Helder 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening comfortabel wonen Den Helder 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023 nieuwe regeling

03-07-2023

gmb-2023-295096

2023-013068