Huisvestingverordening gemeente Zwijndrecht 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zwijndrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huisvestingverordening gemeente Zwijndrecht 2023
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Zwijndrecht 2023
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. § 3 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-290613

Onbekend.