Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Lening gemeente Arnhem 2023

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Intitulé

Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Lening gemeente Arnhem 2023

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

gelet op artikel 10 van de Verordening tot wijziging van de 'Verordening Toekomstbestendig wonen lening Arnhem 2020 (TWL Arnhem)' en artikel 10 van de Verordening Toekomstbestendig Wonen Lening VvE gemeente Arnhem,

BESLUIT:

De volgende nadere regels vast te stellen, onder voorbehoud dat de gemeenteraad de bovengenoemde verordeningen vaststelt:

Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Lening gemeente Arnhem 2023

Artikel 1 Reikwijdte

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening (TWL), zoals opgenomen in bovengenoemde verordeningen, kunnen particuliere woningeigenaren, particuliere verhuurders met maximaal drie woningen en Vereniging van Eigenaren van bestaande woningen, in Arnhem, geld lenen om daarmee energie - en levensloop-bestendige maatregelen aan de bestaande woning(en) uit te voeren.

De maatregelen die in aanmerking komen voor de verstrekking van een lening zijn:

 • Verduurzaming, energiebesparing en -opwekking (één maatregel verplicht),

 • Energietransitie (één maatregel verplicht),

 • Levensloopbestendig maken / langer zelfstandig thuis wonen (in combinatie met verplichte energiemaatregel),

 • Klimaatadaptatie (in combinatie met verplichte energiemaatregel),

 • Sloop van bijvoorbeeld oude schuurtjes (in combinatie met verplichte energiemaatregel),

 • Funderingsherstel (in combinatie met verplichte energiemaatregel),

 • sanering van asbestdaken (in combinatie met verplichte energiemaatregel),

 • Renovatie VvE, waarbij minimaal 25% van de investering samenhangt met investeringen ten behoeve van verduurzaming, asbestsanering, funderingsherstel, levensloopbestendig maken, klimaatadaptatie en/of de energietransitie.

Een lijst van maatregelen die in aanmerking komen zijn opgenomen in de artikelen 2 en 3.

Artikel 2 Nadere lijst energie en gerelateerde maatregelen

 • Vloerisolatie/bodemisolatie

 • Gevelisolatie (binnen- en buiten)

 • Spouwmuurisolatie in een bestaande spouw

 • Dakisolatie / zoldervloerisolatie

 • HR ++ glas / HR triple glas / monumentaal isolatieglas (zoals vacuümglas)

 • Ramen, buitendeuren en kozijnen ten behoeve van isolerende beglazing met thermische onderbreking

 • Achterzetbeglazing

 • Witte dakbedekking in geval van een plat dak

 • Passieve koeling (zoals screens en zonneschermen);

 • Zonnepanelen (PV-cellen, PV- folie, Solar dakpannen- en leien) en (spannings)omvormer

 • Zonnecollectoren / Zonneboiler / PVT-panelen / Solar nokkenvorsten

 • Laadvoorziening voor elektrische auto’s

 • Thuisaccu

 • Smart grids

 • (Hybride) Warmtepomp, bron bodem/water/lucht/ijs

 • Warmtepompboiler / Combinatiewarmtepomp (tap)

 • Horizontale warmtekorf

 • Micro-WKK /HRe-ketel

 • Waterstofketel

 • Veranderingen aan meterkast, elektraleidingen en elektriciteitsaansluiting ten behoeve van energiemaatregelen zoals opgenomen in artikelen 1 en 2

 • Lage-temperatuur verwarming (LTV), zoals vloer- en gevelverwarming

 • Douche Warmte terugwinning (Douche WTW)

 • Ventilatie Warmte terugwinning (Ventilatie WTW)

 • CO2 en vochtsturing voor mechanische ventilatie

 • Infraroodpanelen

 • Vraag- / Druk- / CO2 gestuurde ventilatieroosters

 • Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

 • Slimme thermosstaat / Energiemonitoringsysteem (Energy display)

 • Hotfill set voor (af)wasmachine

 • Maatregelen om de woning aardgasvrij te maken, met uitzondering van installaties met verbranding houtgestookte biomassa (zoals een pelletkachel)

 • Maatregelen om de woning Nul op de Meter te maken, met uitzondering van installaties met verbranding houtgestookte biomassa (zoals een pelletkachel)

 • Verwijdering gasmeter, uitsluitend in combinatie met maatregelen om de woning volledig aardgasvrij te maken

 • Aansluiting op warmtenet, uitsluitend in combinatie met maatregelen om de woning volledig aardgasvrij te maken

 • Electrische kookvoorziening (zoals inductie koken) met aansluiting

 • Vegetatiedaken / groen dak / gevelvergroening

 • Compenserende – en mitigerende maatregelen voor dieren (niet zijnde huisdieren)

 • Afkoppeling hemelwater (in combinatie met infiltratie in de bodem of in een wadi en/of huishoudelijk gebruik)

 • Kleinschalige windturbine en (spannings)omvormer (passend binnen het geldende ruimtelijke beleid)

 • Energiebesparingsadvies/ Energie Prestatie Advies / Maatwerkadvies / Blowerdoortest, overig advies voor een VvE (zoals een duurzaam MJOP) ten behoeve van uitvoering maatregelen, zoals opgenomen in artikelen 1 en 2

 • Noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van uitvoering maatregelen bij een VvE (zoals haalbaarheid-, conditie-, bouwkundig-, asbest-, brandveiligheid-, spouw- en flora&fauna – onderzoeken), zoals opgenomen in artikelen 1 en 2

 • Bouw-, proces- en juridische begeleiding ten behoeve van uitvoering maatregelen bij een VvE, zoals opgenomen in artikelen 1 en 2

 • Leges, kosten financieel advies, kosten notaris, taxatiekosten, afsluitingskosten stimuleringslening, ten behoeve van uitvoering maatregelen, zoals opgenomen in artikelen 1 en 2

 • Installaties met verbranding houtgestookte biomassa (zoals een pelletkachel) zijn uitgesloten

Artikel 3 Nadere lijst maatregelen levensloopbestendige woning

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond

 • Badkamer gelijkvloers met slaapkamer

 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging (bijv. inloopdouche op afschot)

 • Bad wisselen voor (inloop)douche

 • Thermostaatkraan

 • Hoogte verschillen tussen badkamer en hal verwijderen

 • Beugels naast de douche

 • Vast hoog toilet aanleggen

 • Toiletbril verhoger

 • Verstelbaar keukenblok

 • In hoogte verstelbaar aanrechtblad

 • Inductie koken ipv gas of keramisch

 • Verbreden deuren

 • Aanbrengen traplift

 • Automatische opener garage

 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam (met afstandsbediening)

 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening

 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting ’s nachts naar toilet

 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk

 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen

 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)

 • Koolmonoxidemelder

 • Gasmelder

 • Gasafsluiter

 • Waterdetector

 • Teruggebogen deurklinken

 • Drempels weg of verlagen

 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot

 • Deurbel met geluidsversterking/lichtsignaal

 • Wandbeugel bij de deur (binnenzijde)

 • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)

 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)

 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)

 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting

 • Elektronisch slot / Sleutelkluis voor thuiszorg

 • Tweede trapleuning

 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap

 • Trapleuning verlengen

 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat

 • Infreezen antislip randen in traptreden

 • Verwijderen oude vloertegels en anti-sliptegels aanbrengen

 • Anti-sliplaag op bestaande vloertegels

 • Scootmobielstalling / scootsafe

 • Bredere schuurdeur plaatsen

 • Tuinpoort verbreden

 • Toegangspad opgehoogd of verbreed of hellingbaan om niveauverschillen te compenseren

Artikel 4 Hardheidclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze nadere regels naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college gemotiveerd afwijken van het bepaalde in nadere regels.

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  De ‘Maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening Arnhem' (besluit van 8 september 2020, zaaknummer: 482635) wordt ingetrokken per datum inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 6 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Maatregelenlijst Toekomstbestendig Wonen Lening gemeente Arnhem 2023'.

Aldus vastgesteld in het college van 23 mei 2023,

Ondertekening

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

De secretaris, De burgemeester,