Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Twiske-Waterland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
Citeertitel Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023 nieuwe regeling

25-05-2023

bgr-2023-654

2023/ABTW04