Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Twiske-Waterland

Geldend van 04-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Recreatieschap Twiske-Waterland
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Twiske-Waterland
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Twiske-Waterland 2023
Vastgesteld door algemeen bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Aanbestedingsrichtlijn Recreatieschap Twiske-Waterland 2014, zoals vastgesteld op 13 november 2014.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023 nieuwe regeling

25-05-2023

bgr-2023-651

2023/ABTW04