Regeling vervallen per 01-07-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke regels voor het verlenen van subsidie aan door hogere energiekosten in financiële nood verkerende amateursportverenigingen (Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023)

Geldend van 04-07-2023 t/m 30-06-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van tijdelijke regels voor het verlenen van subsidie aan door hogere energiekosten in financiële nood verkerende amateursportverenigingen (Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023)
Citeertitel Subsidieregeling gedeeltelijke energiecompensatie amateursportverenigingen Edam-Volendam 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Regeling Specifieke uitkering noodfonds energie amateursport-verenigingen
  2. artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam
  3. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023 01-01-2022 01-07-2024 nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-288700

Z23123628/D-ADV-23276687