Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel Huisvestingsverordening gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023 Invulling gedelegeerde elementen van Huisvestingsverordening

27-06-2023

gmb-2023-286963

Onbekend.