Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels Maatwerk Wonen 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 24-01-2023

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van de Beleidsregels Maatwerk Wonen 2023

Zaaknummer: Z23-055464

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen;

gelezen het advies van afdeling Stedelijke Ontwikkeling van 11 januari 2023;

gelet op artikel 3.4 van de Uitvoeringsregels Wonen Amstelveen 2023;

besluiten vast te stellen de:

Beleidsregels Maatwerk Wonen 2023

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • ingezetene: een persoon die in de Basis Registratie Personen staat ingeschreven in een bepaalde gemeente, in dit geval de gemeente Amstelveen;

 • inschrijfduur: de periode dat een persoon staat ingeschreven op WoningNet.

 • kandidaat: een persoon die zich heeft aangemeld voor de regeling Maatwerk Wonen 2023;

 • woningzoekenden: een persoon die op zoek is naar een sociale huurwoning.

Artikel 2 Selectiecriteria

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor de regeling, dient de kandidaat aan alle criteria zoals hieronder beschreven te voldoen:

  • a.

   Woningzoekende is in de leeftijd van 28 tot en met 34 jaar;

  • b.

   Woningzoekende is ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene geweest van de gemeente Amstelveen (ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Amstelveen);

  • c.

   Woningzoekende zoekt ten minste zes jaar naar een woning via WoningNet waarbij minimaal de laatste zes maanden ten minste drie keer is gereageerd op een woning.

  • d.

   Kandidaten mogen binnen de regeling Maatwerk Wonen van 2019 t/m 2022 geen aangeboden woning geweigerd hebben;

  • e.

   Kandidaten hebben een inkomen op basis waarvan zij recht hebben op een sociale huurwoning (€44.035 bij éénpersoonshuishoudens, €48.625 bij meerpersoonshuishoudens);

  • f.

   Maatwerk Wonen 2023 is er alleen voor woningzoekenden die nog geen zelfstandige woonruimte hebben.

 • 2.

  In samenspraak met woningcorporatie Eigen Haard worden in 2023 binnen de 30% eigen beleidsruimte van de gemeente 20 woningen ingezet voor de Maatwerk Wonen regeling.

 • 3.

  Als er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare woningen, dan worden de 20 kandidaten met de langste inschrijfduur op WoningNet geselecteerd.

Artikel 3 Aanbiedingsproces

 • 1.

  Woningcorporatie Eigen Haard doet een éénmalig woningaanbod. Indien een aangeboden woning wordt geweigerd, vervalt het recht op verdere deelname aan Maatwerk Wonen.

 • 2.

  De geselecteerde kandidaten zullen in volgorde van inschrijfduur bij WoningNet direct bemiddeld worden voor een beschikbare woning.

 • 3.

  Woningcorporatie Eigen Haard houdt bij het woningaanbod rekening met huishoudensgrootte en inkomen.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt de dag na bekendmaking inwerking en treedt met terugwerkende kracht tot 24 januari 2023.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als de Beleidsregels Maatwerk Wonen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 januari 2023.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens