Huisvestingverordening gemeente Dordrecht

Geldend van 30-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Dordrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Huisvestingverordening gemeente Dordrecht
Citeertitel Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. § 3 van de Huisvestingswet 2014
  2. artikel 12 van de Huisvestingswet 2014

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2023 nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-281547

Onbekend.