Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023

Geldend van 21-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Leeuwarden
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 212 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2023 01-01-2023 Nota afschrijvingen gemeente Leeuwarden 2023

21-06-2023

gmb-2023-279572

Onbekend.