Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van 12 juni 2023 inzake vaststellen Besluit aanwijzing maximaal aantal vergunningen, Besluit sectorindeling vergunninghoudersparkeren Dordrecht en Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

vast te stellen de navolgende Gebiedsgebonden uitvoeringsregels met betrekking tot het aanvragen en verlenen van parkeervergunningen bij nieuwbouwprojecten

Hoofdstuk I ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

 • 1.

  De in artikel 1 van de Parkeerverordening Dordrecht en de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht opgenomen definities zijn van overeenkomstige toepassing op dit besluit.

 • 2.

  Voorts wordt voor de toepassing van dit besluit verstaan onder:

 • 1.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Achterhakkers:

het gebied omvattend de adressen Hoge Bakstraat 1 t/m 37 (oneven huisnummers), Twintighuizen 2 t/m 46 (even huisnummers) en Achterhakkers 100 t/m 124 (even en oneven huisnummers);

 • 2.

  Nieuwbouw Achterom:

het gebied omvattend de adressen Achterom 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 en 44 (even nummers);

 • 3.

  Nieuwbouw Bomkade:

het gebied, omvattend de adressen Korte Kalkhaven 7, 7a, 8 en Binnen Kalkhaven 2;

 • 4.

  Nieuwbouw Christiaan de Wetstraat 11-21:

het gebied omvattend de adressen Christiaan de Wetstraat 11, 13, 15, 17, 19 en 21 (oneven nummers);

 • 5.

  Nieuwbouw Draai/Wilgenbos:

het gebied omvattend de adressen Draai 7 t/m 11 (oneven huisnummers), 22 t/m 55 (even en oneven huisnummers) en 57 t/m 119 (oneven huisnummers) en Wilgenbos 2 t/m 20 (even huisnummers);

 • 6.

  Nieuwbouw Elfhuizen/Spuiboulevard:

het gebied omvattend de adressen Elfhuizen 6 t/m 34 (even huisnummers) en Spuiboulevard 307 t/m 325 (oneven huisnummers);

 • 7.

  Nieuwbouw Grotekerksbuurt 31a:

het gebied omvattend de adressen Grotekerksbuurt 31, 31a; 31b, 33 en Manhuisstraat 3;

 • 8.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Grote Kerksbuurt:

het gebied omvattend de adressen Sint Jacobsplein 1 t/m 23, 25 t/m 30, 33, 35 t/m 51 en 60 t/m 80 (even en oneven huisnummers, inclusief alle toevoegingen);

 • 9.

  Nieuwbouw Hoge Nieuwstraat 119/ Binnen Walevest 98:

het gebied omvattend het perceel, kadastraal bekend als gemeente Dordrecht F1063, gelegen tussen Hoge Nieuwstraat en Binnen Walevest (inclusief toevoegingen);

 • 10.

  Nieuwbouw Houttuinen 28-30:

het gebied omvattend de adressen Houttuinen 28 en 30;

 • 11.

  Nieuwbouw Van der Kooghplaats:

het gebied omvattend het adres Van der Kooghplaats 1;

 • 12.

  Nieuwbouw Kromhout 151-161:

het gebied omvattend de adressen Kromhout 151, 153, 155, 157, 159, 161 (oneven nummers);

 • 13.

  Nieuwbouw Kromhout 195:

het gebied omvattend het adres Kromhout 195;

 • 14.

  Nieuwbouw Kuipershaven "De Domeinen":

het gebied omvattend de adressen Kuipershaven 169 t/m 177, 179 t/m 182, 184 t/m 193, 195 (even en oneven huisnummers);

 • 15.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Merwestein Noord:

het gebied omvattend de adressen Dijkstraat 1 t/m 20 en 25 t/m 48 (even en oneven huisnummers), Groenedijk 1 t/m 47 (oneven huisnummers), Noordendijk 127 t/m 151A (oneven huisnummers), Godfried Schalckensingel 14, 16, 22 t/m 38 (even huisnummers), 42, 46 en 48, Steltenpad 2, 6, 10, 16, 23, 27 en 33, De Vereniging 2, 3, 6, 8 t/m13 (even en oneven huisnummers), 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 36, 38, 39 en 42 en Chris J. Walsonstraat 35 t/m 47 (oneven huisnummers), 53 t/m 71 (oneven huisnummers);

 • 16.

  Nieuwbouw Nicolaasstraat 26 t/m 24:

het gebied omvattend de adressen Nicolaasstraat 26 t/m 44 (even nummers), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie C nummers 6996, 2513 t/m 2521;

 • 17.

  Nieuwbouw Nieuwstraat 60-62:

het gebied omvattend de adressen Nieuwstraat 60 en 62;

 • 18.

  Nieuwbouw Noordendijk 35 t/m 87 en 91 t/m 121:

het gebied omvattend de adressen Noordendijk 35 t/m 85 (oneven huisnummers) en 91 t/m 123 (oneven huisnummers);

 • 19.

  Nieuwbouw Bestemmingsplan Riedijkshaven:

het gebied omvattend de adressen Noordendijk 2 en 4, Noorderhoofd 2 t/m 124 (even huisnummers), Noordersteeg 3 en 2 t/m 10 (even huisnummers), Noorderstraat 1 t/m 81 (oneven huisnummers), Molen “Het Fortuin” 3 t/m 13 (oneven huisnummers) en Schuttevaerkade 1 t/m 191 (oneven huisnummers);

 • 20.

  Nieuwbouw Schippersplaats:

het gebied omvattend de adressen Wijngaardstraat 32 t/m 52 (even huisnummers), Heer Heymansuystraat 39 t/m 53 (oneven huisnummers), Vrankenstraat 37 t/m 57 (oneven huisnummers) en Marienbornstraat 48 t/m 62 (even huisnummers);

 • 21.

  Nieuwbouw Sint Suraplein:

het gebied omvattend de adressen Schuitenmakerstraat 3 en Houttuinen 18, 20, 22 en 24;

 • 22.

  Nieuwbouw Sluisweg/Spuiboulevard:

het gebied omvattend de adressen Spuiboulevard 392 t/m 440 (even huisnummers);

 • 23.

  Nieuwbouw Sluisweg-Achterhakkers:

het gebied omvattend de adressen Sluisweg 1, 3, 7 en 9 en de adressen Achterhakkers 2 en 3;

 • 24.

  Nieuwbouw/herontwikkeling woning-winkelcomplex Spuiboulevard - Johan de Wittstraat (paradium 3 de fase):

de na oplevering van dit complex daarvan deel uitmakende 62 woningen, waarvan de adressen zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende bijlage "Project Paradium 3de Fase Spuiboulevard-Johan de Wittstraat, overzicht adressen woning huisnummering d.d. 22 mei 2012";

 • 25.

  Nieuwbouw hoek Spuiweg/Spuiboulevard:

het gebied omvattend de adressen Spuiweg 2 t/m 14 (even huisnummers) en Spuiboulevard 222a t/m 272 (even huisnummers);

 • 26.

  Nieuwbouw bestemmingsplan Stadswerven:

het gebied zoals bedoeld in het bestemmingsplan "Stadswerven" met identificatienummer NL.IMRO.0505.BP199Stadswerven-3001 van de gemeente Dordrecht omvattend (maar niet beperkt tot) de straten Papendrechtsestraat, Pontonnierswerf, Werf van De Biesbosch, Werf van Gips, Werf van Goedhart, Werf van Hippos, Werf van Montan, Werf van Schouten, Werf van Spaan en Wervenpark;

 • 27.

  Nieuwbouw Statenplein:

het gebied omvattend de adressen Kolfstraat 1 t/m 23 (oneven huisnummers), Statengang 5 t/m 22 (even en oneven huisnummers) en 22, Statenplaats 1 t/m 33 (even en oneven huisnummers inclusief toevoegingen), Statenplein 63 t/m 129 (even en oneven huisnummers inclusief toevoegingen), Tolbrugstraat Landzijde 2 t/m 14 (even huisnummers) en Voorstraat 256, 256a, 256b, 258, 258a, 258b en 260;

 • 28.

  Nieuwbouw Tolbrugstraat:

het gebied omvattend de adressen Vriesestraat 16 (inclusief toevoegingen) en Tolbrugstraat 13 t/m 23 (oneven huisnummers, inclusief toevoegingen);

 • 29.

  Nieuwbouw Voorstraat 244:

het gebied omvattend de adressen Voorstraat 240, 240 a t/m k, 242, 242 a t/m k, 244, 244 a t/m k en 246 a t/m k;

 • 30.

  Nieuwbouw Voorstraat 352:

het gebied omvattend de adressen Voorstraat 352 (inclusief toevoegingen);

 • 31.

  Nieuwbouw Vriesestraat 38, 40 en 42:

het gebied omvattend de adressen Vriesestraat 38, 40 en 42;

 • 32.

  wachtlijst:

de lijst van gegadigden voor een parkeervergunning zoals bedoeld in artikelen 5 lid 7 en 10 lid 6 van de Nadere regels Parkeerverordening Dordrecht;

 • 33.

  Nieuwbouw Wijnstraat 158/160:

het gebied omvattend de adressen Wijnstraat 158 en 160, inclusief eventuele toevoegingen;

 • 34.

  Nieuwbouw Zwaanhof:

het gebied omvattend de adressen Vrieseweg 8, 10, 12, 14 en 18 en Kromhout 186 t/m 240 (even huisnummers).

Hoofdstuk II UITVOERINGSREGELS BIJ NIEUWBOUWPROJECTEN

Artikel 2 Uitvoeringsregels Achterhakkers

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Achterhakkers.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven van de panden gelegen aan de westzijde van de Hoge Bakstraat komen per adres in aanmerking voor één bewonersvergunning of één zakelijke vergunning.

 • 3.

  De bewoners en bedrijven van de panden gelegen aan de zuidzijde van de Twintighuizen komen per adres in aanmerking voor één bewonersvergunning of één zakelijke vergunning.

 • 4.

  De bewoners en bedrijven van het appartementencomplex gelegen op de hoek Achterhakkers/Twintighuizen, die beschikken over parkeergelegenheid op eigen erf, komen per adres in aanmerking voor één bewonersvergunning of één zakelijke vergunning, mits op dat adres meer dan een auto staat geregistreerd. Te allen tijde moet de registratie van meer dan een auto per adres kunnen worden aangetoond.

Artikel 3 Uitvoeringsregels Achterom

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Achterom.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 4 Uitvoeringsregels Bomkade

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Korte Kalkhaven 7, 7a, 8 en Binnen Kalkhaven 2.

 • 2.

  Aan de bewoners en bedrijven binnen het Nieuwbouwproject Korte Kalkhaven Binnen Kalkhaven wordt voor de 4 nieuwbouwwoningen maximaal één parkeervergunning per woning verstrekt.

Artikel 5 Uitvoeringsregels Christiaan de Wetstraat 11-21

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Christiaan de Wetstraat 11-21.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 6 Uitvoeringsregels Draai/Wilgenbos

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Draai/ Wilgenbos.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

Artikel 7 Uitvoeringsregels Elfhuizen/Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Elfhuizen/ Spuiboulevard.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 8 Uitvoeringsregels Grotekerksbuurt 31a

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied rond het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht.

 • 2.

  Bewoners komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 9 Uitvoeringsregels Grotekerksbuurt

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Grote Kerksbuurt.

 • 2.

  Aanvragen voor meer dan één vergunning per adres worden op de wachtlijst geplaatst.

 • 3.

  Alle aanvragen voor vergunningen door bewoners en bedrijven die beschikken over parkeergelegenheid op eigen erf of in de parkeerkelder worden op de wachtlijst geplaatst, mits op dat adres meerdere auto's staan geregistreerd. Te allen tijde moet de registratie van meerdere auto's per adres kunnen worden aangetoond.

Artikel 10 Uitvoeringsregels Hoge Nieuwstraat 119/Binnen Walevest 98

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Hoge Nieuwstraat 119/Binnen Walevest 98.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven van de Hoge Nieuwstraat 119 komen in aanmerking voor maximaal 1 parkeervergunning per adres.

 • 3.

  De bewoners en bedrijven van de Binnen Walevest 98 komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 11 Uitvoeringsregels Houttuinen 28-30

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Houttuinen 28-30.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 12 Uitvoeringsregels Van der Kooghplaats

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Van der Kooghplaats 1.

 • 2.

  De bewoners van Nieuwbouw Van der Kooghplaats komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 13 Uitvoeringsregels Kromhout 151-161

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Kromhout 151-161.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 14 Uitvoeringsregels project Kromhout 195

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend het adres Kromhout 195, inclusief eventuele toevoegingen.

 • 2.

  De bewoners van het project Kromhout 195 te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal 1 bewonersparkeervergunning per zelfstandige wooneenheid, tot een maximum van 2 bewonersparkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 15 Uitvoeringsregels Kuipershaven "De Domeinen"

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Kuipershaven (De Domeinen).

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 3.

  Het onder 2. bepaalde vervalt, uitsluitend en alleen indien de voor de bewoners en bedrijven gecreëerde parkeervoorziening op het voor dit project aangewezen terrein wordt opgeheven en voor het parkeren van de bewoners en de bedrijven een beroep moet worden gedaan op de openbare weg.

Artikel 16 Uitvoeringsregels Merwestein Noord

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Merwestein Noord.

 • 2.

  Per adres wordt aan bewoners en bedrijven die beschikken over een parkeergelegenheid ter grootte van één auto op eigen erf en/of in eigen bebouwing één vergunning verstrekt, mits op dat adres meerdere auto's staan geregistreerd. Te allen tijde moet de registratie van meerdere auto's per adres kunnen worden aangetoond.

 • 3.

  Bewoners en bedrijven, die beschikken over parkeergelegenheid ter grootte van meerdere auto's op eigen terrein en/of in eigen bebouwing komen niet voor een vergunning in aanmerking.

Artikel 17 Uitvoeringsregels nieuwbouwproject Nicolaasstraat 26 t/m 44

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Nicolaasstraat 26 t/m 44.

 • 2.

  Bewoners komen in aanmerking voor één parkeervergunning per woning.

 • 3.

  Bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 18 Uitvoeringsregels Nieuwstraat 60-62

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Nieuwstraat 60-62.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 19 Uitvoeringsregels Noordendijk 35 t/m 87 en 91 t/m 121

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Noordendijk 35 t/m 87 en 91 t/m 121.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven die op eigen erf of in de parkeerkelder moeten parkeren komen voor de eerste auto van elk adres niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

 • 3.

  Bewoners en bedrijven die op eigen erf of in de parkeerkelder moeten parkeren komen voor de tweede auto van elk adres in aanmerking voor een parkeervergunning, mits zij op eigen erf slechts één auto kunnen parkeren en de registratie van twee auto's op dat adres kunnen aantonen.

 • 4.

  Bewoners en bedrijven die op eigen erf of in de parkeerkelder moeten parkeren komen voor de derde en volgende auto van elk adres niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 20 Uitvoeringsregels Riedijkshaven

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Bestemmingsplan Riedijkshaven.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen niet in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

Artikel 21 Uitvoeringsregels Schippersplaats

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Schippersplaats.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 22 Uitvoeringsregels Sint-Suraplein

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Sint-Suraplein.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 23 Uitvoeringsregels Sluisweg/Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Sluisweg/ Spuiboulevard.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

Artikel 24 Uitvoeringsregels Sluisweg-Achterhakkers

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend de adressen Sluisweg 1, 3, 7 en 9 en de adressen Achterhakkers 2 en 3: maximaal zes adressen.

 • 2.

  De bewoners van het nieuwbouwproject Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal één parkeervergunning per adres, bij elkaar maximaal zes parkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 25 Uitvoeringsregels Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op de woningen deel uitmakende van de Nieuwbouw/herontwikkeling Spuiboulevard-Johan de Wittstraat (Paradium 3de fase), zoals in artikel 1 onder 23. van deze uitvoeringsregels is omschreven.

 • 2.

  Bewoners van de onder 1 bedoelde woningen komen in aanmerking voor één parkeerabonnement per woning tegen het vigerende tarief van een parkeervergunning.

Artikel 26 Uitvoeringsregels Spuiweg/Spuiboulevard

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw hoek Spuiweg/Spuiboulevard.

 • 2.

  Bewoners komen niet in aanmerking voor een bewonersvergunning.

 • 3.

  Bedrijven komen in aanmerking voor een zakelijke vergunning.

Artikel 27 Uitvoeringsregels Stadswerven

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op nieuwbouw bestemmingsplan Stadswerven.

 • 2.

  De bewoners van de adressen Werf van Schouten 501, 503, 505, 507 en 509 komen in aanmerking voor maximaal één bewonersvergunning met de aanwezigheid van parkeergelegenheid op eigen terrein.

Artikel 28 Uitvoeringsregels Statenplein

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Statenplein.

 • 2.

  Alle bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 29 Uitvoeringsregels Tolbrugstraat

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Tolbrugstraat.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 30 Uitvoeringsregels Voorstraat 244

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Voorstraat 244.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 31 Uitvoeringsregels Voorstraat 352

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Voorstraat 352.

 • 2.

  Bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 32 Uitvoeringsregels Vriesestraat

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw van een appartementencomplex boven een bestaand winkelpand. Het betreft hier de adressen Vriesestraat 38, 40 en 42.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Artikel 33 Uitvoeringsregels project Wijnstraat 158/160

 • 1.

  Deze uitvoeringsregels zijn van toepassing op het gebied omvattend de adressen Wijnstraat 158 en 160, inclusief eventuele toevoegingen.

 • 2.

  De bewoners van het project Wijnstraat 158/160 te Dordrecht komen in aanmerking voor maximaal 1 bewonersparkeervergunning per zelfstandige wooneenheid, tot een maximum van 3 bewonersparkeervergunningen.

 • 3.

  Bedrijven op bovenstaande adressen komen niet in aanmerking voor een zakelijke parkeervergunning.

Artikel 34 Uitvoeringsregels Zwaanhof

 • 1.

  Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op Nieuwbouw Zwaanhof.

 • 2.

  De bewoners en bedrijven komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning.

Hoofdstuk III SLOTBEPALINGEN

Artikel 35 Intrekking vorige besluiten

Met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit vervallen de volgende besluiten:

 • 1.

  "Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten", vastgesteld bij collegebesluit van 10 oktober 2017;

 • 2.

  "Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen Wijnstraat 158/160 en Kromhout 195", vastgesteld bij collegebesluit van 6 december 2016;

 • 3.

  "Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Sluisweg-Achterhakkers te Dordrecht", vastgesteld bij collegebesluit van 5 juli 2016;

 • 4.

  "Uitvoeringsregels voor het verlenen van parkeervergunningen ten behoeve van het nieuwbouwproject plaatselijk bekend Grotekerksbuurt 31a te Dordrecht", vastgesteld bij collegebesluit van 17 november 2015.

Artikel 36 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2023.

Artikel 37 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als "Gebiedsgebonden uitvoeringsregels parkeervergunningen nieuwbouwprojecten".

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van dinsdag 20 juni 2023.

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post, A.W. Kolff

secretaris, burgemeester