Beleidsregel handhaving artikel 13b Opiumwet gemeente Hellendoorn

Geldend van 24-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hellendoorn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel handhaving artikel 13b Opiumwet gemeente Hellendoorn
Citeertitel Beleidsregel handhaving 13b Opiumwet gemeente Hellendoorn
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13b van de Opiumwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel vervangt het Damoclesbeleid gemeente Hellendoorn 2019 en het coffeeshopbeleid gemeente Hellendoorn 1997.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2023 nieuwe regeling

06-06-2023

gmb-2023-275785

2023-0013233