Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden

Geldend van 23-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alkmaar
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. Gemeentewet
  3. Wet publieke gezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 2021.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-2023 nieuwe regeling

07-02-2023

gmb-2023-272484

Onbekend.