Regeling vervallen per 30-12-2023

Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022

Geldend van 17-06-2023 t/m 29-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022
Citeertitel Mandaatbesluit gemeente Vaals 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaatbesluit gemeente Vaals 2014. Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-2023 30-12-2023 nieuwe regeling

22-02-2022

gmb-2023-262675

22.0000081