Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder

Geldend van 20-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerde
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
Citeertitel Besluit aanwijzing onbezoldigd ambtenaar, medewerker invordering en belastingdeurwaarder
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2023 nieuwe regeling

10-01-2023

gmb-2023-260361

Onbekend.