Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2023

Geldend van 16-06-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Oegstgeest
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2023
Citeertitel Subsidieregeling lokaal sportakkoord Oegstgeest 2023
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Algemene Subsidieverordening Oegstgeest 2015

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt op 31 december 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-06-2023 01-01-2024 nieuwe regeling

06-06-2023

gmb-2023-259943

Onbekend.