Algemene verordening nadeelcompensatie Vervoerregio Amsterdam

Geldend van 15-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vervoerregio Amsterdam
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Algemene verordening nadeelcompensatie Vervoerregio Amsterdam
Citeertitel Algemene verordening nadeelcompensatie Vervoerregio Amsterdam (VNVA)
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening nadeelcompensatie Amsteltram (VNA).

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2023 nieuwe regeling

09-05-2023

bgr-2023-571

Onbekend.