Besluit vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020

Geldend van 15-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Maashorst
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020
Citeertitel Besluit vervanging van fysieke clientdossiers sociale zaken voormalige gemeente Landerd | periode 1994 – 2020
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7 van de Archiefwet 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-06-2023 01-01-2020 nieuwe regeling

02-03-2023

gmb-2023-253183

Onbekend.